POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 38/2019/OLKUSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2019/OLKUSZ na zakup i dostawę koców i poduszek dla Dziennego:

Wyniki postępowania:

Informacja o wybranym wykonawcy – Rozstrzygnięte
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Niniejszym informuje o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego
nr 38/2019/OLKUSZ

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
• Nazwa i adres: W&A Adam Wasilewski, Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń
• Data wpłynięcia oferty: 31.01.2019. w wymaganym terminie.
• Cena oferty: 711.80 zł

Pełna lista podmiotów:

1. W&A Adam Wasilewski, Ul. Powstańców Wlkp. 47/5 63-800 Gostyń
2. UNIMED Jacek Kwiatkowski, 91-335 Łódź, Ul. Wojciecha Kilara 11