SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 40/2019/OLKUSZ

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZONEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiot zamówienia publicznego: zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Dziennego Domu Opieki Medycznej

WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 40/2019/OLKUSZ