POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 41A/2019/OLKUSZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 41A/2019/OLKUSZ na usługi zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych dla Dziennego Dom Opieki Medycznej:

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZONEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO: