https://ddom.zacisze.olkusz.pl/wp-content/uploads/2018/10/about-720x400.jpg

Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"

W ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

  • 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie,
  • Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
  • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
  • Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0013/18

ZAKŁAD PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZY "ZACISZE" PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA

z siedzibą w Zimnodół 51, 32-300 Zimnodół

Dane Kontaktowe

Tel: 32 706 56 57
Tel: 600 342 549
Emal: ddom@zacisze.olkusz.pl

Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"

32-300 Olkusz
ul. Kazimierza Wielkiego 86

Aktualności

Najnowsze Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32D/2021/OLKUSZ

Nr postępowania nr  zapytanie ofertowe nr  32D/2021/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż materiałów wykorzystywanych w terapii zajęciowej Nazwa i  kod CPV: 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe…