Ulotka w okresie realizacji projektu

ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU

w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej “ZACISZE”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0013/18

Prosimy o zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej “os pierwszego kontaktu”. Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje Wnioskodawcę (ZAKŁAD PIELEGNACYJNO – OPIEKUNCZY “ZACISZE” PIELEGNIARKI I POŁOZNE EWA STANEK, BOZENA MITKA SPÓŁKA PARTNERSKA) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu”

Kierownik Projektu Pani Bożena Mitka  tel. 606 114 901. mail: ddom@zacisze.olkusz.pl