Biuro projektu

w ramach  projektu Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne,  Poddziałania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0013/18

ADRES:

Dzienny Dom Opieki Medycznej ZACISZE,

Kazimierza Wielkiego 86, 32-300 Olkusz

czynne od 1 grudnia 2018 roku poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do  13:00

TELEFON 32 7065657

Położenie biura projektu umożliwi równy (w tym osobisty) dostęp potencjalnych uczestników projektu do osobistego kontaktu z Wnioskodawcą (kadrą projektu).

 

DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU: 

Zakład – Pielęgnacyjno Opiekuńczy ZACISZE,

Zimnodół 51, 32-300 Olkusz

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00

biuro projektu w poniedziałek jest czynne od 11:00 do 15:00

TELEFON  32 6427314

KONTAKT MAILOWY:

ddom@zacisze.olkusz.pl

KONTAKT TELEFONICZNY:

Kierownik Projektu Pani Bożena Mitka 606 114 901

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Biuro projektu mieści się w budynkach przystosowanych do osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd)

Biuro projektu