Zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu

Zgłaszanie specjalnych potrzeb Uczestników projektu  

w ramach  projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej ZACISZE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Nr projektu RPMP.09.02.01-12-0013/18

Prosimy o  zgłaszanie specjalnych potrzeb uczestników projektu pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej “osoby  pierwszego kontaktu”.  Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Wnioskodawcę (Dzienny Dom Opieki Medycznej ZACISZE) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

DANE KONTAKTOWE:

Dane kontaktowe do osoby „pierwszego kontaktu”

Kierownik Projektu Pani Bożena Mitka

tel. 606 114 901, ddom@zacisze.olkusz.pl

Dzienny Dom Opieki Medycznej ZACISZE

Kazimierza Wielkiego 86 32-300 Olkusz

tel. 32 7065657

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU:

Zakład – Pielęgnacyjno Opiekuńczy ZACISZE, Zimnodół 51, 32-300 Olkusz

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 14.00

Tel. 32 642 73 14  zpo@zacisze.olkusz.pl

 Oba w/w obiekty są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami: winda, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itd

Zgłaszanie-specjalnych-potrzeb-uczestników-projektu