Rekrutacja do projektu

regulamin rekrutacji do projektu


Zał nr 1 Skierowanie-do-DDOM


Zał nr 2 Karta-oceny-świadczeniobiorcy-kierowanego-do-DDOM


Zał nr 3 Formularz-Zgłoszeniowy


Zał nr 4 Oświadczenie uczestnika o kryteriach


Zał nr 5 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU


Zał nr 6 Lista rekrutacyjna


Zał nr 7 protokół


Zał nr 8 równość szans


Zał nr 9 wzór notatki


Zał nr 10 nieobecność wzór