POSTĘPOWANIE OFERTOWE NR 42/2019/OLKUSZ

Na zakup i dostawę materiałów do sprzątania dla Dziennego Dom Opieki Medycznej

Zapytanie Ofertowe:

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

WYNIKI POSTĘPOWANIA 42 2019